logoUprzejmie informujemy, że 26 lutego 2017 r. w Wielichowie odbędzie się "Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych". Rozpoczęcie o godzinie 12:00 - sala gimnastyczna w Wielichowie. Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logoW środę 22 lutego 2017 r., zgodnie z tradycją Koła Gospodyń Wiejskich w Zieminie panie zorganizowały smażenie pączków.

logo23 lutego 2017 r. w Restauracji MDS w Wielichowie odbyło się "VII Powiatowe Forum Kobiet Aktywnych", któremu przyświecała maksyma: "Pozytywne myślenie drogą do sukcesu".

logoObecnie panujące niekorzystne warunki pogodowe sprawiają, że ruch na niektórych drogach o nawierzchni gruntowej jest utrudniony. Burmistrz Wielichowa informuje, że drogi gruntowe będące pod zarządem Gminy Wielichowo będą utrzymywane (remontowane) w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych. Przedmiotowe prace na terenie gminy rozpoczną się jeżeli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.

logoBalik, bali i po...feriach. Balik karnawałowy dla dzieci był ostatnim punktem programu tegorocznych ferii zimowych. W sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Wielichowie bawiło się ok. 100 wspaniale przebranych dzieci. Imprezę zorganizowano przy współpracy firmy IKO Kompania Drobiarska Augustowo.

logoW ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 12 wydanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy dnia 23 lutego 2017 r.

 

logoUprzejmie informujemy, że 5 marca 2017 r. w sali Ochotniczej Sstraży Pożarnej w Wielichowie odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze. Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logoW dniu 20 lutego 2017 roku w Śniatach odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Śniaty. W zebraniu uczestniczyli: Przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wielichowie, Członkowie Zarządu OSP, Członkowie Komisji Rewizyjnej OSP oraz członkowie czynni.

logoW dniu 17 lutego 2017 roku w Dębsku odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Dębsko. W zebraniu uczestniczyli: Przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wielichowie, Członkowie Zarządu OSP, Członkowie Komisji Rewizyjnej OSP oraz członkowie czynni.

logo24 listopada 1887 roku w Śniatach urodził się Franciszek Ratajczak, Powstaniec Wielkopolski, górnik, aktywny członek Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Zbliżająca się 100 rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego jest doskonałą okazją, aby w sposób szczególny uczcić Fr. Ratajczaka.

logo Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817) Burmistrz Wielichowa ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017.

logoW sobotę, 18 lutego 2017 roku w Poznaniu, odbył się II Wielkopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, do którego zakwalifikowała się Martyna Krzyżkowiak z Wilkowa Polskiego, uczennica klasy VI.

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z magazynem informacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Spolecznych "ZUS DLA BIZNESU"

ZUS DLA BIZNESU Nr 1-2 (23-24)

logoUprzejmie informujemy, że 6 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu odbędzie się "Fundusze Europejskie bez barier. Wsparcie osób z niepełnosprawnością w perspektywie finansowej 2014-2020". Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

Ogłoszenie o spotkaniu

Program spotkania

Formularz rejestracyjny

logo Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że XXI Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 28 lutego 2017 r. o godz. 13:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie ul. Pocztowa 16.

 

 

 

logoWalentynki to święto, które ma tylu zwolenników, ilu przeciwników. Dla jednych to idealna okazja do wyznania sobie uczuć, dla innych kicz, tandeta. Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów postanowili udowodnić wszystkim, że najlepszy jest kompromis; że o miłości można mówić na wiele pięknych sposobów, sięgając przede wszystkim do poezji i piosenki.

logoW ramach zagospodarowania terenu wokół Sali Wiejskiej w Reńsku wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej. Koszt zadania wyniósł 19.987,49 zł.

logoUprzejmie informujemy, że 6 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu odbędzie się "Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.1 - Edukacja przedszkolna. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020". Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dyżurów radców prawnych i adwokatów na rok 2017 świadczących bezpłatną pomoc prawną w powiecie grodziskim.

Harmonogram dyżurów

logoFilia Biblioteczna w Wilkowie Polskim zorganizowała 17 lutego 2017 r. Spotkanie Walentynkowe dla dzieci w wieku 6-8 lat.

logoUprzejmie informujemy, że 19 lutego 2017 r. przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim odbędzie się Inscenizacja Historyczna o tematyce Powstania Wielkopolskiego. Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logoW piątek 10 lutego 2017 r. w Wilkowie Polskim odbył się koncert ukraińskiego zespołu folklorystycznego "Weseli Galicjanie". Zespól powstał w 1988 roku. Tworzą go zawodowi muzycy, tancerze i śpiewacy na co dzień współpracujący z filharmonia w Tarnopolu.

logoW niedzielę 12 lutego 2017 r. Centrum Kultury i Biblioteka zorganizowały Balik Karnawałowy dla dzieci z gminy Wielichowo. Na balik przyszło 117 przebierańców wraz z opiekunami, którzy bawili się przez dwie godziny z Dobrym Teatrem z Ruchocic.

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odnośnie wyników kontroli zwolnień lekarskich.

Informacja

logoUprzejmie informujemy, że 27 lutego 2017 r. w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu odbędzie się spotkanie informacyjne "Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich na edukację przedszkolną, żłobki i kluby dziecięce". Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny