Przeskocz do treści

Absolutorium Burmistrza

W środę 12 czerwca 2019 r. podczas Sesji Rady Miejskiej Wielichowa radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Wielichowa Honoracie Kozłowskiej absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.
Przed podjęciem uchwały w tej sprawie radni rozpatrzyli sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok, zapoznali się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania zeszłorocznego budżetu.

Burmistrz przyjmując gratulacje z rąk Przewodniczącej Rady Miejskiej serdecznie podziękowała za współpracę w minionym roku wszystkim: radnym, sołtysom, kierownikom jednostek, dyrektorom placówek oświatowych, pracownikom urzędu, bez których realizacja zaplanowanych działań nie byłaby możliwa.