Przeskocz do treści

Absolutorium dla Burmistrza Wielichowa

W środę 20 czerwca 2018 r. podczas Sesji Rady Miejskiej Wielichowa radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Wielichowa Honoracie Kozłowskiej absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok.

Przed podjęciem uchwały w tej sprawie radni rozpatrzyli sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok, zapoznali się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania zeszłorocznego budżetu.

Burmistrz przyjmując gratulacje z rąk Przewodniczącej Rady Miejskiej serdecznie podziękowała za współpracę w minionym roku wszystkim: radnym, sołtysom, kierownikom jednostek, dyrektorom placówek oświatowych, pracownikom urzędu, bez których realizacja zaplanowanych działań nie byłaby możliwa.