Przeskocz do treści

Akcja oddawania krwi w Wilkowie Polskim

18 marca 2018 r. już po raz trzeci w Wilkowie Polskim odbyła się akcja oddawania krwi. 36 osób z 49 zarejestrowanych oddało łącznie 16.200 ml krwi. Akcja została objęta honorowym patronatem przez Burmistrza Wielichowa Honoratę Kozłowską oraz przez księdza Proboszcza Marka Smólskiego.

Podziękowania należą się Kościańskiej Rezerwie Skautowej za współudział w organizacji.

Historia dotychczasowych akcji

2016 - 56 zarejestrowanych / 42 oddających krew - 18.780 ml

2017 - 52 zarejestrowanych / 32 oddających krew - 14.200 ml

2018 - 49 zarejestrowanych / 36 oddających krew - 16.200 ml

Łącznie prawie 50 litrów krwi.