Przeskocz do treści

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Miejski w Wielichowie przypomina o złożeniu oświadczeń o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Niezbędne jest posiadanie obowiązującej umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych.
Istnieje możliwość uzyskania informacji nt. podpisania umów w tut. Urzędzie, pok. nr 3.

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel/zarządca nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Ww. przepisy stanowią również, że właściciel nieruchomości wykonując obowiązek pozbywania się z terenu niruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W związku z aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych Burmistrz Wielichowa prosi wszystkich mieszkańców nieruchomości, którzy nie są przyłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienie druku oświadczenia i dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Wielichowie, ul. Rynek 10, pokój nr 3, w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Informujemy również o możliwości wykonania wyrywkowej kontroli nieruchomości celem sprawdzenia stanu faktycznego ze złożonym oświadczeniem.

Druk oświadczenia: PDF


Firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Wielichowo:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo, tel. 0 61 44 21 185
 • P.U.H.P. "BIELIK" Zbigniew Kuciak
  ul. Wielichowska 7, 64-032 Śniaty, tel. 0 61 44 34 183
 • Usługi Rolnicze Krzysztof Owsianny
  ul. Przemysłowa 8, 64-032 Wilkowo Polskie, tel. 0 61 44 34 220
 • Zakład Wywozu Nieczystości Płynnych, Transport Ciężarowy Roman Rabiega
  ul. Dolna 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. 0 61 44 47 553
 • Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łubnicy,
  ul. Dożynkowa 5, 64-050 Łubnica, tel. 0 61 44 45 433
 • WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
  ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 0 32 278 45 31
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Przemysław Olejnik
  Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec, tel. 0 61 443 26 31

Firma posiadająca zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników/osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transport osadów ściekowych:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Przemysław Olejnik
  Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec, tel. 0 61 443 26 31