Przeskocz do treści

Informujemy, iż w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku w Wilkowie Polskim”, zakończyły się prace na terenie parku. Czytaj dalej... "Zakończenie prac w Parku w Wilkowie Polskim"

Na ul. Parkowej w miejscowości Wilkowo Polskie wykonany został I etap przebudowy drogi. Czytaj dalej... "Przebudowa drogi ul. Parkowej w m. Wilkowo Polskie” – odcinek chodnika po prawej stronie od ul. Przemysłowej do skrzyżowania w prawo."

W niedzielę 18 października 2018 r. odbyło się spotkanie seniorów z  Dębska i Pruszkowa. Uroczystość dla mieszkańców zorganizowali sołtysi  Jan Rosolski i Andrzej Ziemkowski, Rady Sołeckie obu wsi oraz Koło Gospody Wiejskich. Dzień Seniora odbył się w sali wiejskiej w Dębsku.
Czytaj dalej... "Dzień Seniora w Dębsku"

W dniu 19 listopada 2018 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielichowie został przekazany sprzęt dla strażaków współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości.
Czytaj dalej... "Przekazanie sprzętu dla strażaków w Gminie Wielichowo"

Na zaproszenie Burmistrza Wielichowa Honoraty Kozłowskiej w dniu  20 listopada 2018 r. w  Centrum Kultury w Wielichowie odbyła się debata społeczna z udziałem policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim oraz dzielnicowych na czele z komendantem Komisariatu Policji w Rakoniewicach. Mieszkańców dzielnie reprezentowali sołtysi wsi z terenu  gminy Wielichowo, radni Rady Gminy oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Wielichowie.
Czytaj dalej... "Debata społeczna o bezpieczeństwie w Gminie Wielichowo"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od 26.11.2018 do 28.11.2018 r. w siedzibie tut. OPS wydawana będzie żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Wielichowo na podstawie przyjętych i zatwierdzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wniosków. Żywność wydawana będzie w następujących godzinach:
Czytaj dalej... "Informacja"