Przeskocz do treści

Informujemy, iż w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku w Wilkowie Polskim”, zakończyły się prace na terenie parku. Czytaj dalej... "Zakończenie prac w Parku w Wilkowie Polskim"

Na ul. Parkowej w miejscowości Wilkowo Polskie wykonany został I etap przebudowy drogi. Czytaj dalej... "Przebudowa drogi ul. Parkowej w m. Wilkowo Polskie” – odcinek chodnika po prawej stronie od ul. Przemysłowej do skrzyżowania w prawo."

W niedzielę 18 października 2018 r. odbyło się spotkanie seniorów z  Dębska i Pruszkowa. Uroczystość dla mieszkańców zorganizowali sołtysi  Jan Rosolski i Andrzej Ziemkowski, Rady Sołeckie obu wsi oraz Koło Gospody Wiejskich. Dzień Seniora odbył się w sali wiejskiej w Dębsku.
Czytaj dalej... "Dzień Seniora w Dębsku"

W dniu 19 listopada 2018 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielichowie został przekazany sprzęt dla strażaków współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości.
Czytaj dalej... "Przekazanie sprzętu dla strażaków w Gminie Wielichowo"