Przeskocz do treści

W dniu 21 marca 2018 roku w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się Walne zebranie członkiń Koła Gospodyń w celu przedstawienia informacji z działalności w latach 2014-2018, gdyż zgodnie z obowiązującym regulaminem co 4 lata odbywają się wybory nowych władz.

Czytaj dalej... "Walne zebranie Koła Gospodyń w Wielichowie"

Dnia 21 marca 2018 r. odbyły się uroczystości Dnia Patrona w Szkole Podstawowej im. Polskich Poetów w Łubnicy. Była to już czwarta taka akademia w historii tej szkoły. W gronie zaproszonych gości znaleźli się: Sekretarz gminy Ewa Kasperska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Wielichowa Genowefa Feldgebel oraz przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Walachowska.

Czytaj dalej... "Dzień Patrona w Szkole Podstawowej im. Polskich Poetów w Łubnicy"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że 30 marca 2018 r. jest dla Zakładu dniem wolnym od pracy (w zamian za 6 stycznia). Na Salach Obsługi Klientów od 8:00 do 15:00 obsługa prowadzona będzie w ograniczonym zakresie i będzie polegała na przyjmowaniu dokumentów. Centrum Obsługi Telefonicznej - 22 560 16 00 czynne będzie od 7:00 do 15:00.

Burmistrz Wielichowa działając na podstawie § 6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości jak w treści ogłoszenia.

Treść ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na temat „Źródeł finansowania organizacji pozarządowych”, które odbędzie się 26 marca 2018 r. w Bibliotece w Wielichowie o godz. 18:00. Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie gminy Wielichowo.

Czytaj dalej... "Spotkanie informacyjne na temat „Źródeł finansowania organizacji pozarządowych”"