Przeskocz do treści

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel/zarządca nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
Czytaj dalej... "Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych"

W dniu 18 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wielichowie została podpisana umowa z wykonawcą  CAŁUS Sp. z o.o. Sp.k., na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi – odc. ul. Łąkowej od ul. Pocztowej w kierunku Aneksu – I etap odc. C-D.
Czytaj dalej... "„Przebudowa drogi – odc. ul. Łąkowej od ul. Lipowej w kierunku Aneksu w m. Wielichowo – I etap odc. C-D”"

Prawidłowe i widoczne oznakowanie posesji jest sprawą bardzo istotną dla bezpieczeństwa mieszkańców. Często zdarza się, że pogotowie, straż pożarna czy policja szuka posesji przez kilka minut ponieważ właściciel czy też administrator nie dopełnił obowiązku umieszczenia numeru. W przypadku ratowania życia i zdrowia ludzkiego każda minuta ma znaczenie.
Czytaj dalej... "Policja skontroluje prawidłowe oznaczenie posesji"

W dniu 1 marca 2019r. w Grodziskiej Hali Sportowej odbyła się uroczystość Jubileuszu 20- lecia Powiatu Grodziskiego. Z tej też okazji z terenu gminy Wielichowo udział w uroczystości wzięli: Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, Z-ca Burmistrza Ewa Kasperska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Wielichowa Genowefa Feldgebel, radni powiatowi obecnej i minionych kadencji, radni Rady Miejskiej Wielichowa, sołtysi i przedsiębiorcy.
Czytaj dalej... "20-lecie Powiatu Grodziskiego"

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom "SERCE" w Rakoniewicach zwraca się z prośbą o pomoc w przekazaniu informacji dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów o możliwości wpisania się na wstępną listę kandydatów Środowiskowego Domu Samopomocy.
Czytaj dalej... "Informacja Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom “SERCE”"

W dniu 26.02.2019r. w Restauracji MDS w Wielichowie odbyło się VIII Powiatowe Forum Kobiet Aktywnych, któremu przyświecała maksyma; „Mój dom, moja rodzina, moja praca i moja pasja”. Organizatorem spotkania edukacyjno-integracyjnego był Zespół Doradczy WODR w Grodzisku Wlkp., przy wsparciu firmy Market Rolniczy MINGE z Granowa.
Czytaj dalej... "VIII Powiatowe Forum Kobiet Aktywnych"

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Grodzisku Wlkp. zaprasza na spotkanie szkoleniowe połączone z warsztatami, dotyczące tematu:
„Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.
Czytaj dalej... "Spotkanie szkoleniowe Powiatowego Zespółu Doradztwa Rolniczego w Grodzisku Wlkp."