Przeskocz do treści

W dniu 27 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana umowa na „Modernizację pomieszczeń Centrum Kultury w Wielichowie, przeznaczonych na działalność kulturalną i artystyczną wraz z zakupem wyposażenia”. Umowę podpisał wicemarszałek Krzysztof Grabowski i dyrektor Centrum Kultury Paweł Michalski.
Czytaj dalej... "Remonty w Centrum Kultury"

W dniu 27 marca 2019 r. podczas Sesji Rady Miejskiej Wielichowa przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Rakoniewicach za rok 2018 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy Wielichowo.
Czytaj dalej... "Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Rakoniewicach"

W dniu 25 marca b.r. na ul. Łąkowej w Wielichowie rozpoczęto roboty przy przebudowie drogi gminnej od ul. Pocztowej do końca zabudowań na odcinku 200 mb.
Czytaj dalej... "Rozpoczęcie robót przebudowy drogi – odc. ul. Łąkowej od ul. Lipowej w kierunku Aneksu w m. Wielichowo – I etap odc. C-D"

W Wilkowie Polskim na ul. Parkowej wykonano II etap przebudowy drogi. Prace polegały na wykonaniu drugiej części chodnika z kostki betonowej wraz ze zjazdami o długości 180 mb.
Czytaj dalej... "„Przebudowa drogi ul. Parkowej w m. Wilkowo Polskie” (odcinek chodnika od skrzyżowania na ul. Parkowej do posesji nr 2 i nr 6)"

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel/zarządca nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
Czytaj dalej... "Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych"

W dniu 18 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wielichowie została podpisana umowa z wykonawcą  CAŁUS Sp. z o.o. Sp.k., na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi – odc. ul. Łąkowej od ul. Pocztowej w kierunku Aneksu – I etap odc. C-D.
Czytaj dalej... "„Przebudowa drogi – odc. ul. Łąkowej od ul. Lipowej w kierunku Aneksu w m. Wielichowo – I etap odc. C-D”"

Prawidłowe i widoczne oznakowanie posesji jest sprawą bardzo istotną dla bezpieczeństwa mieszkańców. Często zdarza się, że pogotowie, straż pożarna czy policja szuka posesji przez kilka minut ponieważ właściciel czy też administrator nie dopełnił obowiązku umieszczenia numeru. W przypadku ratowania życia i zdrowia ludzkiego każda minuta ma znaczenie.
Czytaj dalej... "Policja skontroluje prawidłowe oznaczenie posesji"