Przeskocz do treści

W dniu 30 marca 2019r. Centrum Kultury zorganizowało dla wszystkich chętnych POWITANIE WIOSNY.
Zaproszony Teatr MOZAIKA zabrał widzów w podróż do zaczarowanej krainy wiosennych dźwięków, przybliżył zwyczaje i obrzędy „nawoływania” wiosny w różnych regionach Polski.
Czytaj dalej... "Powitanie Wiosny z Centrum Kultury"

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielichowie na podstawie  §1 ust.2 pkt.4 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych w 2019r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wypoczynku  dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych i patologicznych.
Czytaj dalej... "Wnioski o dofinansowanie wypoczynku"

Od kilkunastu miesięcy trwają przygotowania do tegorocznego Święta Pieczarki. Jak już informowaliśmy do Wielichowa przyjadą After Party w sobotę 25 maja i Enej w niedzielę 26 maja. Honorowy patronat nad Świętem objął Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann i Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.
Czytaj dalej... "Wiosna w Centrum Kultury"

W dniu 27 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana umowa na „Modernizację pomieszczeń Centrum Kultury w Wielichowie, przeznaczonych na działalność kulturalną i artystyczną wraz z zakupem wyposażenia”. Umowę podpisał wicemarszałek Krzysztof Grabowski i dyrektor Centrum Kultury Paweł Michalski.
Czytaj dalej... "Remonty w Centrum Kultury"

W dniu 27 marca 2019 r. podczas Sesji Rady Miejskiej Wielichowa przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Rakoniewicach za rok 2018 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy Wielichowo.
Czytaj dalej... "Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Rakoniewicach"

W dniu 25 marca b.r. na ul. Łąkowej w Wielichowie rozpoczęto roboty przy przebudowie drogi gminnej od ul. Pocztowej do końca zabudowań na odcinku 200 mb.
Czytaj dalej... "Rozpoczęcie robót przebudowy drogi – odc. ul. Łąkowej od ul. Lipowej w kierunku Aneksu w m. Wielichowo – I etap odc. C-D"