Przeskocz do treści

Badania ankietowe – Kondycja Gospodarstw Domowych

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Kondycja Gospodarstw Domowych.

Na ternie Państwa gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w ciągu całego 2019 roku.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zamieszczenie załączonej grafiki i informacji o badaniu na stronie internetowej Państwa urzędu i w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy/miasta oraz o rozpropagowanie informacji wśród sołtysów/rad osiedli.