Przeskocz do treści

Badania ankietowe

Urząd statystyczny w Poznaniu informuje, że od kwietnia do czerwca 2018 r. na terenie gminy Wielichowo, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będą badania: Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC) oraz Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych.

Dodatkowe informacje o badaniach: