Przeskocz do treści

BIOODPADY

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Wielichowa informuje, że od 1 stycznia 2020 r. wprowadza się zbiórkę nowej frakcji odpadów – BIOODPADY. Będą one zbierane wyłącznie w pojemnikach w kolorze brązowym z napisem „BIO”.
Do końca 2019 r. każdy mieszkaniec, który nie prowadzi kompostownika odpadów bio, musi wyposażyć swoją nieruchomość w pojemnik spełniający normę EN-840. Zaleca się pojemniki typowe, przeznaczone do bioodpadów.