Przeskocz do treści

Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski

Właśnie ogłosiliśmy nowy program „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” pragniemy przywrócić równowagę przyrodniczą oraz poprawiać mikroklimat poprzez zachęcenie do tworzenia błękitno - zielonej infrastruktury. Jako Samorząd Województwa Wielkopolskiego zamierzamy wesprzeć finansowo działania, polegające na ochronie i wzmacnianiu środowiska przyrodniczego i jego ekosystemów.

"Zanieczyszczenie powietrza, niedobór lub nadmiar wody, miejskie wyspy ciepła, utrata naturalnych siedlisk to jedne z wielu wyzwań dla współczesnego społeczeństwa. Formą łagodzenia zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych jest wprowadzanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury, takich jak zielone dachy i fasady czy systemy zrównoważonej gospodarki  deszczówką, które przynoszą korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe" - Jacek Bogusławski

Zachęcam do zapoznania się z tym NOWYM PROGRAMEM:

Jest on skierowany do:

 •  jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko - wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu);
 • związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • podmioty mające status organizacji pożytku publicznego, organizacje pozarządowe;
 • rodzinne ogrody działkowe;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • sołectwa;
 • koła Polskiego Związku Wędkarstwa.

Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia polegające na realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji w zakresie ochrony i wzmacniania przyrody oraz naturalnych  jej procesów, w szczególności:

 •    niecki bioretencyjne;
 •    rowy bioretencyjne;
 •    ogrody deszczowe;
 •    zielone place zabaw;
 •    zielone przystanki;
 •    zielone dachy;
 •    zielone fasady i ściany;
 •    nawierzchnie przepuszczalne;
 •    podłoża strukturalne;
 •    ogrody/parki/ skwery miododajne;
 •    wybiegi/place zabaw dla psów/kotów;
 •    ogrody sensoryczne;
 •    ścieżki/aleje ekoedukacyjne;
 •    parki kieszonkowe;
 •    tereny rekreacyjne/oazy zieleni;
 •    ptasie zagajniki z urządzeniami sportowymi;
 •    niewielkie miejsca do odpoczynku z siedziskami i zielenią, jak na przykład parklet;
 •    tworzenia wspólnych przestrzeni zielonych;
 •    nasadzenia starych (polskich) odmian drzew i krzewów;
 •    domki dla owadów;
 •    utrzymanie/konserwacja/czyszczenie rowów melioracyjnych;
 •    małe stawy retencyjne o powierzchni do 0,3 ha.

Wnioskodawca na prawo złożyć jeden wniosek w terminie do 14 maja 2021r