Przeskocz do treści

Budowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo

W dniu 8 lutego 2020r. firma Zakład Drogo-Budowlany NOJAN z Grodziska Wielkopolskiego rozpoczęła roboty związane z budową drogi ul. Generała Tadeusza Kutrzeby w Wielichowie.

Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę 2 193 647,27 zł brutto. Na realizację zadania Gmina Wielichowo otrzymała dofinansowanie z programu Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania. Długość budowanego odcinka drogi gminnej wynosi 0.670 km. W ramach realizacji projektu wykonana zostanie nowa nawierzchni jezdni drogi asfaltowej na podbudowie. Na całej długości budowanego odcinka drogi od ul. Pocztowej do ul Rakoniewickiej po prawej stronie powstanie chodnik, po lewej stronie ścieżka pieszo – rowerowa z kostki betonowej. Na skrzyżowaniu ul. Gen. T. Kutrzeby, ul. Nowej i ul. Borek w Wielichowie-Wsi wybudowane zostanie rondo. Przebudowie ulegnie również sieć kanalizacji deszczowej. Zakończenie prac planowane jest do 30 czerwca 2020r.

W związku z realizacją zadania ruch na przedmiotowym odcinku drogi będzie utrudniony. Jednocześnie w celu zachowania bezpieczeństwa prosimy o dostosowanie się do nowej organizacji ruchu.

Za powstałe uciążliwości i utrudnienia przepraszamy.