Przeskocz do treści

W dniu 22 sierpnia odbył się odbiór końcowy przebudowy drogi gminnej nr 544531P na ul. Ratuszowej w miejscowości Wielichowo. Długość wyremontowanej drogi wynosi 111 mb, od ul. Lipowej do ul. Rynek.
Czytaj dalej... "Przebudowa drogi gminnej nr 544531P, ul. Ratuszowa w miejscowości Wielichowo"

18 sierpnia 2019 roku, w Sali Centrum Kultury odbył się koncert Zespołu Pieśni Kozackiej „Skarbiec”. Wspaniałą publiczność stworzyli członkowie Stowarzyszenia Druga Młodość, Śpiewaczy Zespół Ludowy Wilkowianie oraz zaproszeni goście: Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, Wicestarosta Sławomir Górny, prof. dr hab. Leon Zaborowski z żoną Lajlą Zaborowską, Radny Powiatowy Stanisław Marciniak, Adela Cicha wraz z zarządem i członkami Stowarzyszenia Druga Młodość, Ludowy Śpiewaczy Zespół Wilkowianie z Kierownikiem zespołu Panią Zofią Cugier, Damianem Popiołkiewiczem i byłą Kierownik Zespołu Wilkowianie Heleną Łagódką.

Czytaj dalej... "Koncert Zespołu Pieśni Kozackiej „Skarbiec” oraz Ludowego Zespołu śpiewaczego „Wilkowianie”"

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących.
Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty serdecznie zapraszają do udziału w Wielkopolskim Okrągłym Stole Edukacyjnym w dniu 4 września 2019 r. w godzinach od 12.00 do 15.30, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19.
Czytaj dalej... "Zaproszenie do udziału w Wielkopolskim Okrągłym Stole Edukacyjnym"

W placówkach oświatowych naszej gminy w okresie ferii letnich w ramach posiadanych możliwości finansowych prowadzi się szereg prac remontowych i organizacyjnych mających na celu, jak najlepsze przygotowanie obiektów do nowego roku szkolnego. Czytaj dalej... "Informacja nt. „Remontów w placówkach oświatowych w ramach przygotowania obiektów do nowego roku szkolnego 2019/2020”"

Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" w Czempiniu informuje, że w związku z rosnącymi zaległościami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, przypomina się mieszkańcom o terminowym regulowaniu płatności.

Czytaj dalej... "Informacja Związku Międzygminnego “Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”"

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Wielichowa w dniu 19 sierpnia b.r. w miejscowości Trzcinica rozpoczął „Przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica – prawa strona etap III”.
Czytaj dalej... "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica – prawa strona etap III"

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców zostały zabezpieczone w budżecie gminy dodatkowe środki finansowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Czytaj dalej... "Dodatkowe środki finansowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"

Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiej, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne a także mieszkańcy mogą korzystać ze wsparcia specjalistów w ramach Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych.

Czytaj dalej... "Wsparcie w ramach Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych."