Przeskocz do treści

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel/zarządca nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
Czytaj dalej... "Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych"

W dniu 18 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wielichowie została podpisana umowa z wykonawcą  CAŁUS Sp. z o.o. Sp.k., na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi – odc. ul. Łąkowej od ul. Pocztowej w kierunku Aneksu – I etap odc. C-D.
Czytaj dalej... "„Przebudowa drogi – odc. ul. Łąkowej od ul. Lipowej w kierunku Aneksu w m. Wielichowo – I etap odc. C-D”"

Prawidłowe i widoczne oznakowanie posesji jest sprawą bardzo istotną dla bezpieczeństwa mieszkańców. Często zdarza się, że pogotowie, straż pożarna czy policja szuka posesji przez kilka minut ponieważ właściciel czy też administrator nie dopełnił obowiązku umieszczenia numeru. W przypadku ratowania życia i zdrowia ludzkiego każda minuta ma znaczenie.
Czytaj dalej... "Policja skontroluje prawidłowe oznaczenie posesji"