Przeskocz do treści

W dniu 19 grudnia 2017 r. Pan Henryk Toczyński, mieszkaniec Gradowic, obchodził Jubileusz 90-tych urodzin. Do grona osób składających Jubilatowi życzenia dołączyli również Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Bernadeta Lepa oraz Sołtys wsi wraz z Radą Sołecką i Przewodnicząca miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

Czytaj dalej... "Jubileusz 90-tych urodzin"

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich wraz z Rada Sołecką ze Śniat zorganizowali spotkanie wigilijne, które odbyło się 17 grudnia 2017 r. na sali wiejskiej. Przybyło wielu gości, wśród nich Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska oraz ksiądz proboszcz Marek Smólski.

Czytaj dalej... "Spotkanie wigilijne w Śniatach"

W dniu 15 grudnia 2017 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z przebudową drogi ul. Szkolnej w miejscowości Zielęcin. Zakres zadania obejmował odcinek 0,210 km. Prace rozpoczęto 6 listopada 2017 r. Wykonawcą zadania była firma BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81C, 63-820 Piaski, która wyłoniona została w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Zadanie zrealizowano ze środków budżetu Gminy Wielichowo.

Czytaj dalej... "Przebudowa drogi – odcinka ul. Szkolnej w m. Zielęcin"

W dniu 17 grudnia 2017 roku w salce szkoleniowej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielichowie odbyła się narada Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wielichowie.

Czytaj dalej... "Narada Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wielichowie"

W piątkowy wieczór 15 grudnia 2017 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Łubnicy zorganizowało dla swoich członkiń spotkanie wigilijne. W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście: Burmistrz Honorata Kozłowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Wielichowa Genowefa Feldgebel, Sekretarz Gminy Ewa Kasperska, Prezes Kółek i Organizacji Rolniczych Tadeusz Czekała, Dyrektor Centrum Kultury Paweł Michalski, Kierownik Kopalni Gazu Tomasz Łapa oraz Sołtys i Rada Sołecka wsi.

Czytaj dalej... "Spotkanie wigilijne w Łubnicy"