Przeskocz do treści

W dniu 13 listopada 2019 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 544518P, relacji Gradowice – Augustowo. Zakres zadania obejmował odcinek 0,500 km. Wykonawcą zadania była firma INFRAKOM KOŚCIAN sp. z o.o. sp. k., która wyłoniona została w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.
Czytaj dalej... "Zakończenie robót związanych z „Przebudową nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 544518P Gradowice – Augustowo (na dług. 0,500 km)”"

Z udziałem żołnierzy 5 Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie odbyły się w Wielichowie uroczystości Święta Niepodległości. Nabożeństwo w intencji Ojczyzny zostało odprawione w kościele parafialnym. Mszy Św. przewodniczyli księża proboszczowie z Wielichowa i Wilkowa Polskiego,  ks. Wieńczysław Nowak i ks. Marek Smólski.
Czytaj dalej... "Święto Niepodległości"

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” w Czempiniu przypomina oraz informuje, że dnia 6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010) na podstawie, której Zgromadzenie Związku dokonało zmian w prawie miejscowym. Nowelizacja Ustawy wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.( t.j. Dz.U. 2019, poz. 2028).

Czytaj dalej... "Zmiany w systemie segregowania odpadów – nowe obowiązki"