Przeskocz do treści

12 stycznia 2017 r. o godz. 11:00 w sali wiejskiej w Wilkowie Polskim odbył się VIII Gminny Przegląd Przedstawień Jasełkowych i Grup Kolędniczych. Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim we współpracy z Centrum Kultury w Wielichowie.

Czytaj dalej... "VIII Gminny Przegląd Przedstawień Jasełkowych i Grup Kolędniczych"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje w roku 2017 realizację Programów Priorytetowych obejmujących finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne.

Czytaj dalej... "Dofinansowania do wymian źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i inne"

Uprzejmie informujemy i przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Czytaj dalej... "Zimowe obowiązki właścicieli posesji"