Przeskocz do treści

Burmistrz Wielichowa działając na podstawie § 6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) ogłasza II przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Czytaj dalej... "Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości"

Burmistrz Wielichowa działając na podstawie § 6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Czytaj dalej... "Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości"

W dniu 21 grudnia 2016 roku w Kancelarii Notarialnej w Lesznie przy ul. Klonowicza 9 przed Notariuszem Karolem Goździewiczem Gmina Wielichowo reprezentowana przez Burmistrza Panią Honoratę Kozłowską, podpisała z Gminą Śmigiel reprezentowaną przez Burmistrza Panią Małgorzatę Adamczak umowę darowizny nieruchomości położonej w Wielichowie-Wsi, stanowiącej działkę nr 9.

Czytaj dalej... "Dworzec Kolejowy przejęty przez Gminę Wielichowo"

W dniu 18 grudnia 2016 roku w salce szkoleniowej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielichowie odbyła się narada Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wielichowie.

Czytaj dalej... "Narada Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wielichowie"