Przeskocz do treści

Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty

W okresie od listopada 2019 do maja 2020 dwunastu uczniów z klas 8a i 8b Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie realizowało projekt Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty.

Zajmowali się 3 tematami:

Zmienność czasowa i przestrzenna elementów pogody i analiza jej wpływu na funkcjonowanie przyrody i społeczeństw.

  1. Hałas w środowisku – źródła, zmienność w czasie i w przestrzeni oraz wpływ na jakość życia.

III. Ceny wybranych artykułów żywnościowych w mojej miejscowości oraz na obszarze dorzecza Warty.

Uczestnicy projektu przeprowadzali systematyczne pomiary i obserwacje, opracowywali graficznie zebrane informacje i wyciągali wnioski. Mierzyli natężenie dźwięku na szkolnych korytarzach,  ulicach Wielichowa i okolicach swojego domu, a następnie przesyłali wyniki pomiarów na światową mapę hałasu, którą można zobaczyć na stronie www.noise-planet.org.  Porównywali ceny wybranych artykułów żywnościowych w 6 sklepach na terenie gminy Wielichowo, a także sprawdzali pogodę, dzięki zamontowanej na terenie szkoły stacji meteorologicznej Nexus. Wszystkie pomiary uczniowie umieszczali na cyfrowej mapie znajdującej się na stronie internetowej projektu. Przeprowadzili również online Dzień Świadomości  Zagrożenia Hałasem.

Udział w projekcie pozwolił uczniom na:

  • Lepsze zrozumienie środowiska w którym żyją.
  • Zwiększenie wiedzy na temat pogody i mierzonych parametrów meteorologicznych.
  • Zwrócenie uwagi na temat hałasu i jego wpływu na zdrowie.
  • Nabycie umiejętności przeprowadzenia systematycznych obserwacji i pomiarów.
  • Kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadanie.
  • Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.
  • Doskonalenie umiejętności obsługi programów komputerowych.

Zajęcia obywające się w ramach projektu były ciekawą formą zdobycia przez uczniów nowych kompetencji, dlatego chętnie i aktywnie w nich uczestniczyli.