Przeskocz do treści

Cyfrowa szkoła w Wielichowie

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Wielichowie przystąpiła do projektu  „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym jego celem jest podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół.

Pierwszym etapem realizacji projektu było wyposażenie pracowni przedmiotowych. Baza naszej szkoły wzbogaciła się o 50 tabletów i 4 laptopy. Uczniowie od listopada br. korzystają z nich na zajęciach lekcyjnych, które dzięki stosowaniu TIK stały się jeszcze atrakcyjniejsze. Natomiast od września 2019 r. uczniowie realizować będą dwa projekty: ULI oraz CMDW.

ULI to Uczniowskie Laboratorium Informatyczne. Projekt obejmować będzie naukę programowania i zapisy algorytmów uruchamianych na różnych urządzeniach komputerowych, mobilnych urządzeniach, sensorach i Internecie rzeczy, układach elektronicznych i systemach mechatronicznych. W ramach zajęć uczniowie będą mieli możliwość indywidualnego oraz grupowego zaprojektowania, wykonania i walidacji różnych eksperymentów informatycznych podnoszących umiejętności programowania i stosowania innowacyjnych metod modelowania i symulacji komputerowej w przestrzeni wirtualnej oraz przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej.

Drugi projekt to CMDW, czyli Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty. Całe dorzecze Warty zostanie podzielone na obszary badawcze. Uczniowie zostaną wyposażeni w specjalistyczne narzędzia pomiarowe i samodzielnie będą przeprowadzać badania przyrodnicze oraz obliczenia matematyczne. Wcielą się oni w rolę badaczy – biologów, chemików, geografów, fizyków, etnologów, aby zbierać dane naukowe dotyczące badanego przez siebie obszaru. Następnie, na udostępnionej im wcześniej, cyfrowej bazie mapowej będą umieszczać kolejne warstwy zebranych przez siebie danych. Końcowym wynikiem pracy wszystkich uczniów objętych wsparciem w ramach Projektu będzie cyfrowa mapa dorzecza Warty.