Przeskocz do treści

Cyfrowa Wielkopolska

Kończy się projekt „Cyfrowa Wielkopolska”, w którym wzięło udział 30 seniorów z gminy Wielichowo. Każdy z uczestników otrzymał kilkumiesięczne wsparcie w projekcie, które trwało od 25.04.2019 do 12.07.2019. Szkolenia prowadzone były z wykorzystaniem mobilnych pracowni komputerowych i tabletów.

Dodatkowym wsparciem dla seniorów 65+ był tablet, który po zakończonym projekcie przeszedł na własność uczestników. Realizatorem projektu jest Fun­da­cja Par­ty­cy­pa­cji Spo­łecz­nej. Celem projektu jest aktywizacja osób powyżej 65 roku życia w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez działania szkoleniowe oraz animacyjne. Projekt kończyło spotkanie z psychologiem Panią Małgorzatą Pankiewicz-Buko, która spotkała się z seniorami 9 lipca 2019r. Na spotkanie przybyła również Pani Burmistrz Honorata Kozłowska oraz prowadzący zajęcia komputerowe Pan Michał Laufer.

Projekt pn.: „Cyfrowa Wielkopolska” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.