Przeskocz do treści

Cyfrowe oko na lokalną rzeczywistość

Człowiek jest jednym z elementów środowiska naturalnego. Jego życie nierozerwalnie związane jest z przyrodą i zależy od warunków, w których przyszło mu żyć. Każdy z nas powinien mieć tego świadomość, w przeciwnym razie kolejne pokolenia pozbawione bowiem zostaną wielu dobrodziejstw naturalnych.

Między innymi z  tymi właśnie zagadnieniami zmierzyli się uczniowie klas 5 i 6, którzy wzięli udział w projekcie „Cyfrowa mapa dorzecza Warty” i  realizowali przez kilka minionych miesięcy podprojekty: „Zmienność czasowa i przestrzenna elementów pogody i analiza jej wpływu na funkcjonowanie przyrody i społeczeństwa” oraz „Lokalizacja dzikich wysypisk śmieci”. 

Obserwację różnych zjawisk umożliwiła uczniom stacja pogody, która zainstalowana została na przyszkolnym terenie. Korzystając z dobrodziejstw współczesnej techniki, m.in. tabletów, analizowali oni zjawiska meteorologiczne (badali wysokość temperatury, kierunek i siłę wiatru, obfitość opadów). Na podstawie poczynionych obserwacji, uczestnicy projektu wyciągali wnioski, dotyczące wpływu elementów pogody na funkcjonowanie przyrody oraz lokalną społeczność. Okazało się, że dają o sobie znać zmiany klimatyczne. W porównaniu z danymi zebranymi z lat minionych, mniej było opadów i mroźnych dni, wzrosła natomiast temperatura powietrza oraz częstotliwość i siła wiatru. Są to z pewnością istotne informacje na przykład dla mieszkańców zajmujących się uprawą roli czy też hodowlą zwierząt.

Uczestnicy projektu - chcąc, aby i inni uczniowie zainteresowali się wskazaniami stacji meteo – przygotowali tablicę z piktogramami, które mają ułatwić zainteresowanym odczytywanie poszczególnych danych z wyświetlacza umieszczonego na jednym z korytarzy szkolnych. Dzięki temu wzrośnie być może świadomość wielu młodych ludzi, którzy do tej pory nie interesowali się zjawiskami pogodowymi i ich wpływem choćby na samopoczucie ludzi.

Drugim problemem, nad którym pochylili się uczestnicy projektu, była kwestia nielegalnych wysypisk  śmieci. Przekonali się oni, iż w pobliżu ich miejscowości znajduje się ich kilka. Uświadomili sobie przy tym również jak wielki mają one wpływ na ich codzienne życie (zatruwanie środowiska, stwarzanie zagrożenia dla zwierząt mieszkających w lesie, ograniczone możliwości korzystania z dobrodziejstw natury i walorów krajoznawczych małej ojczyzny).  Uczniowie zwrócili uwagę na problem powstawania nielegalnych składowisk odpadów. Próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie: Dlaczego powstają nielegalne wysypiska, skoro wszyscy mieszkańcy uiszczają opłaty za wywóz śmieci i nie muszą pozbywać się ich, wywożąc np. do lasu?

Poza badaniami, uczniowie przygotowali – w trakcie realizacji projektu – prace plastyczne, mające uświadomić innym, że odpady mogą zostać ponownie wykorzystane. Opracowali ponadto pytania do wywiadu z pracownikiem Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Wystosowali także list otwarty do rówieśników, w którym zwrócili ich uwagę na konieczność dbania o środowisko naturalne i wskazali na to, jak ważna jest świadomość właściwego korzystania z dobrodziejstw natury. Powstał również filmik „Przewidujemy przyszłość…”, który obrazuje działanie stacji meteo.

Realizując projekt, jego uczestnicy uczyli  się  jak skutecznie współpracować w grupie, dzielić między siebie zadania, dotrzymywać ustalonych terminów, by nie zaburzać pracy pozostałych uczestników i wywiązywać się z powierzonych obowiązków. Mieli również okazję do integracji z innymi uczestnikami projektów, uczestnicząc w wyjeździe do Laboratorium wyobraźni. Mogli tam naocznie przekonać się jak duży wpływ  ma fizyka na nasze codzienne życie i wziąć udział w różnorodnych doświadczeniach, które pozwoliły im poczuć się młodymi naukowcami.

Damian Popiołkiewicz