Przeskocz do treści

Debata społeczna o bezpieczeństwie

20 kwietnia 2017 r. w Centrum Kultury "RONDO" w Grodzisku Wielkopolskim odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu ogólnemu na terenie powiatu grodziskiego. Celem spotkania było poznanie opinii, jak i oczekiwań społeczeństwa oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie problematyki bezpieczeństwa.

Mieszkańcy powiatu grodziskiego brali czynny udział w spotkaniu. Liczną grupę reprezentowali sołtysi z poszczególnych gmin naszego powiatu. Tradycyjnie już i tym razem nie zabrakło merytorycznych pytań w zakresie ogólnie rozumianego bezpieczeństwa na naszym terenie.

W Sali Widowiskowej w Centrum Kultury "RONDO" w Grodzisku Wielkopolskim 20 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00 rozpoczęła się debata społeczna, której organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji za stołem prezydialnym zasiedli: Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Jaśkowiak oraz z ramienia Policji: Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Wielkopolskim nadkom. Roma Figaszewska oraz Komendant Komisariatu Policji w Rakoniewicach asp. sztab. Tomasz Górny.

W debacie wzięli również udział samorządowcy w osobach: Piotr Hojan - Zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, Honorata Kozłowska – Burmistrz Wielichowa, Gerard Tomiak – Burmistrz Rakoniewic, Piotr Halasz – Wójt Kamieńca, Zbigniew Kaczmarek – Wójt Granowa oraz przewodniczący Rady Gminy z Kamieńca i z Granowa. Spotkanie zaszczycili również dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz młodzież. Po raz pierwszy na debacie pojawili się uczniowie z Klasy Mundurowej z grodziskiego ZSP. Liczną grupę reprezentowali także sołtysi z poszczególnych gmin powiatu grodziskiego.

Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Wielkopolskim powitała wszystkich, którzy przybyli na spotkanie oraz zaprezentowała przebieg debaty. W kolejności głos zabrał Naczelnik Wydziału Prewencji asp. Artur Ratajczak, który przedstawił poziom bezpieczeństwa kształtujący się na terenie powiatu grodziskiego. Następnie głos zabrał mł. asp. Łukasz Zwierzchowski – asystent Wydziału Prewencji, który bardzo szczegółowo zobrazował działanie Krajowej Mapy Zagrożeń. O aplikacji mobilnej "Moja Komenda" poinformował podkom. Kamil Sikorski obrazując krok po kroku, jak wejść w posiadanie aplikacji oraz jak z niej umiejętnie korzystać. O programie "Dzielnicowy bliżej nas" opowiedział starszy dzielnicowy Przemysław Kaźmierczak, który w swoim wystąpieniu przedstawił również wszystkich dzielnicowych pracujących na terenie powiatu grodziskiego.

Po omówieniu wspomnianych kwestii głos zabrali mieszkańcy. Spośród wielu zadawanych pytań udało się uzgodnić pewne przedsięwzięcia mogące przyczynić się do jeszcze większej poprawy bezpieczeństwa w danym regionie. Choćby problem związany z ruchem pojazdów ciężarowych na drodze pomiędzy Sepnem, a Maksymilianowem, czy chociażby rozważenia budowy przejścia dla pieszych na wysokości wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. Te i wiele innych kwestii będą w najbliższym czasie rozpatrywane przez stosowne instytucje po to, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa swoich mieszkańców.

Każda uwaga do miejscowej policji została skrupulatnie zanotowana przez szefową grodziskich policjantów tak, aby w najbliższej przyszłości wdrożyć działania zmierzające do podniesienia jakości oraz zwiększenia profesjonalizmu w bezpośrednich kontaktach obywateli z policjantami. Udzielono obszernych wyjaśnień, zapewniono wsparcie dla postulowanych spraw. Uczestnicy debaty wchodząc na salę otrzymali do wypełnienia ankiety związane z debatą. Jej wyniki zostaną szczegółowo przeanalizowane, a następnie wykorzystane do realizacji przy kolejnych takich spotkaniach.