Przeskocz do treści

Dofinansowanie na zakup sadzonek drzew miododajnych

Kolejny już raz Gmina Wielichowo otrzymała dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych.


Przewidywane koszty realizacji zadania wynoszą 22.385,00 zł, w tym:

  • dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego – 20.000,00 zł
  • budżet Gminy – 2.385,00 zł

Celem całego przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wymieraniu pszczół. Nasadzenia drzew poprawią strukturę gleb i ich jakość, a także poprawią warunki mikroklimatyczne przyległych pól. Pszczoły będą miały skąd czerpać nektar, a pszczelarze dodatkowe źródło pozyskania miodu. W wyniku realizacji zadania wzrosną również walory przyrodnicze oraz estetyka ul. Kasztanowej w Wielichowo- Wieś.

Obecnie trwa procedura wyłaniania wykonawcy zadania.

W wyniku realizacji zadania posadzonych zostanie 55 sztuk drzew gatunku Kasztanowiec zwyczajny.

Planowany termin realizacji zadania: do 05.10.2020 r.