Przeskocz do treści

Dofinansowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wielichowo

Gmina Wielichowo otrzymała pozytywna ocenę wniosku na opracowanie programu rewitalizacji w ramach konkursu dotacji dla gmin organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Całkowity koszt opracowania to kwota 56.060,20 zł. Wysokość dofinansowania to 50.454,18 zł, co stanowi 90 % kosztów kwalifikowanych.

Uchwalenie programu rewitalizacji pozwoli na skorzystanie z funduszy europejskich na rewitalizację zarówno Gminie Wielichowo, jaki inwestorom i mieszkańcom z terenu objętego programem.

Przyjęcie programu rewitalizacji dla Wielichowa poprzedzone będzie szeregiem działań na wielu płaszczyznach, jego zakończenie przewidziano na IV kwartał 2017 r.

Rewitalizacja to nie tylko odnowiona infrastruktura i przestrzeń w mieście, ale to także rozwiązywanie problemów społecznych na rewitalizowanym terenie. Kompleksowe podejście do rewitalizacji to wspólna diagnoza i współpraca jednostek organizacyjnych gminy, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.

Dobra rewitalizacja to taka, która umie dostosować przedsięwzięcia do lokalnych potrzeb.

Będziemy na bieżąco informować mieszkańców o konsultacjach i spotkaniach w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Wielichowo.