Przeskocz do treści

Dofinansowanie termomodernizacji ratusza w Wielichowie

W dniu 16 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska przy kontrasygnacie skarbnika gminy Bogdana Kapskiego,  podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie” .

Zadanie realizowane będzie w  ramach działania 3.2  „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania inwestycji wynosi 944 969,81 zł.