Przeskocz do treści

Dotacje dla firm z Wielkopolski

Szanowni Państwo
Urząd Marszałkowski w Poznaniu ogłosił konkurs z działania 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Dotacje przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know - how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej). Poziom dofinansowania do 45% kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna dotacja wynosi 5 mln zł.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu :

www.np-partners.pl
www.fundusze-biznesplany.pl
www.dotacjedlaoze.pl

nr tel. 722395272