Przeskocz do treści

Działania w sprawie stadionu w Wielichowie

W dniu 11 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Wielichowie odbyła się narada w sprawie stanu boiska sportowego w Wielichowie. Niepokojący stan murawy, spowodowany znaczną ilością wód opadowych zalegających na płycie, był podstawą do pilnego zwołania narady przez Burmistrza Wielichowa z pracownikami Urzędu, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Centrum Kultury.

Przedmiotem spotkania było podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do ustalenia i docelowego wyeliminowania przyczyn złego stanu murawy. Pierwszymi krokami była wizja lokalna na stadionie. Kolejnym etapem będzie ustalenie stanu odwodnienia (stanu studzienek, kanalizacji deszczowej oraz sprawność działania systemu drenarskiego). W środę odbędzie się spotkanie z wykonawcą modernizacji murawy w celu ponownego sprawdzenia poprawności wykonania zadania. O dalszych działaniach i ich efektach mieszkańcy będą informowani na bieżąco.