Przeskocz do treści

Etap I przebudowy drogi – ul. Leśnej i odcinka ul. Szkolnej w m. Śniaty

W miejscowości Śniaty trwają roboty drogowe obejmujące I etap zadania Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 544525P – odcinek ul. Szkolnej (od ul. Ratajczaka do skrzyżowania z ul. Leśną) i dalej ul. Leśna do końca zabudowań.

Prace obejmują odcinki: ul. Szkolna – ok. 200 mb oraz ul. Leśna - 807 mb. W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 m z kostki betonowej, wykonanie przepustów pod drogami i istniejącymi zjazdami, profilowanie i częściowe skanalizowanie istniejących rowów przydrożnych.

Wykonawcą robót jest Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN Jan Nowak, ul. Gorzelniana 7, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, który zrealizuje zadanie za kwotę 1.151.200,03 zł brutto. Wybrana w przetargu oferta była jedną z czterech, które wpłynęły w postępowaniu.

W związku z realizacją zadania ruch na przedmiotowym odcinku drogi jest utrudniony. Jednocześnie w celu zachowania bezpieczeństwa prosimy o dostosowanie się do nowej organizacji ruchu.

Termin zakończenia realizacji zadania określono na 31 lipca 2018 r.

Za powstałe uciążliwości i utrudnienia związane z realizacją zadania serdecznie przepraszamy.