Przeskocz do treści

Fundusz sołecki na 2019 rok

Informujemy , że została ustalona kwota funduszu sołeckiego na rok 2019 w kwocie 366 915,29 zł dla wsi w Gminie Wielichowo.

W roku ubiegłym była to kwota 329 312,62 zł z czego wynika, że w tym roku Gmina Wielichowo na Fundusz Sołecki przeznaczy o 37 602,67 zł więcej.

Wszyscy sołtysi o wysokości funduszu sołeckiego zostali poinformowani pisemnie, a jego przeznaczenie ustalą i zatwierdzą Mieszkańcy poszczególnych wsi na zebraniach wiejskich, które odbędą się zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem.

Na w/w zebraniach wiejskich odbędą się również wybory sołtysów.

Lp. Miejscowość Termin i miejsce zebrania
1. Augustowo 4 września 2018 r , godz. 18,00

mieszkanie sołtysa wsi

2. Dębsko 21 września 2018r,

godz. 19,00

sala wiejska

3. Gradowice 18 września 2018 r

godz.19,00

sala KGW

4. Łubnica 20 września 2018r,

godz. 19,00

sala wiejska

5. Piotrowo Wielkie 10 września 2018 r.

godz.19,00

sala wiejska

6. Prochy 11 września 2018r.

godz. 19,00

sala wiejska

7. Pruszkowo 12 września 2018 r.

godz. 19,00

sala wiejska

8. Reńsko 24 września 2018r.

godz. 19,00

sala wiejska

9. Śniaty 19 września 2018 r.

godz. 19,00

sala wiejska

10. Trzcinica 14 września 2018 r.

godz. 19,00

sala wiejska

11. Wilkowo Polskie 25 września 2018 r.

godz. 19,00

sala wiejska

12. Celinki 26 września 2018 r.

godz. 19,00

mieszkanie sołtysa wsi

13. Wielichowo-Wieś 17 września 2018 r.

godz. 19,00

CK w Wielichowie

14. Zielęcin 5 września 2018 r.

godz. 18,00

altana Zielęcin

15. Ziemin 28 września 2018 r

godz. 19,00

sala wiejska