Przeskocz do treści

Fundusz sołecki na 2020 rok

Informujemy , że została ustalona kwota funduszu sołeckiego na rok 2020 w kwocie 369 120,88 dla wsi w Gminie Wielichowo.
Wszyscy Sołtysi o wysokości funduszu sołeckiego zostali poinformowani pisemnie, a jego przeznaczenie ustalą i zatwierdzą Mieszkańcy poszczególnych wsi na zebraniach wiejskich, które odbędą się zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem.

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2020 rok

Lp. Miejscowość Środki przypadające na dane sołectwo Termin i miejsce zebrania
1. Augustowo 13 523,73 4 września 2019 r , godz. 18,00

mieszkanie sołtysa wsi

2. Dębsko 26 142,86 20 września 2019r,

godz. 19,00

sala wiejska

3. Gradowice 36 048,20 18 września 2019 r

godz.19,00

sala KGW

4. Łubnica 43 104,05 19 września 2019r,

godz. 19,00

sala wiejska

5. Piotrowo Wielkie 17 096,89 10 września 2019 r.

godz.19,00

sala wiejska

6. Prochy 17 232,58 11 września 2019r.

godz. 19,00

sala wiejska

7. Pruszkowo 15 242,46 12 września 2019 r.

godz. 19,00

sala wiejska

8. Reńsko 14 790,16 24 września 2019r.

godz. 19,00

sala wiejska

9. Śniaty 38 128,77 17 września 2019 r.

godz. 19,00

sala wiejska

10. Trzcinica 24 333,66 16 września 2019 r.

godz. 19,00

sala wiejska

11. Wilkowo Polskie 45 229,86 25 września 2019 r.

godz. 19,00

sala wiejska

12. Celinki 13 749,88 26 września 2019r.

godz. 19,00

mieszkanie sołtysa wsi

13. Wielichowo-Wieś 23 700,45 13 września 2019r.

godz. 19,00

CK w Wielichowie

14. Zielęcin 22 569,70 5 września 2019r.

godz. 18,00

altana Zielęcin

15. Ziemin 18 227,63 27 września 2019 r

godz. 19,00

sala wiejska