Przeskocz do treści

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

W dniu 3 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019 . W naszej gminie w czterech szkołach podstawowych naukę rozpoczęło 702 dzieci oraz przedszkolach i zerówkach naukę rozpoczęło 260 dzieci . Wszystkim życzymy powodzenia.

Wilkowo Polskie:

W poniedziałek 3 września 2018 roku rozpoczął nowy rok szkolny. Rankiem nauczyciele, dzieci i rodzice zgromadzili się w kościele, aby wziąć udział we mszy św., którą odprawił proboszcz parafii Wilkowo Polskie, ks. Marek Smólski. Następnie wszyscy przeszli do szkoły. O godzinie 9.00 odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczął się uroczysty apel, w którym, oprócz społeczności szkolnej, uczestniczyli też zaproszeni goście: pani Honorata Kozłowska - Burmistrz Wielichowa, pani Genowefa Feldgebel - przewodnicząca Rady Miasta oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Jako pierwsza głos zabrała pani Burmistrz kierując ciepłe słowa do uczniów, ich rodziców i nauczycieli. W swoim przemówieniu wspomniała o latach spędzonych w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim oraz przedstawiła nowego dyrektora placówki pana Edwarda Pawlickiego. Pan dyrektor mówił o zadaniach szkoły oraz cechach, którymi powinien się wyróżniać każdy nauczyciel. Z okazji jubileuszu 30 lat pracy zawodowej złożył podziękowania pani Lucynie Nijakiej za wieloletnią pracę dydaktyczno – wychowawczą. Przedstawił również organizację nowego roku szkolnego.

Ten dzień był bardzo ważny dla uczniów klasy I. Dzieci zaprezentowały się nauczycielom i starszym kolegom, którzy powitali je gromkimi brawami. Naukę w klasie I rozpoczyna 14 uczniów, ich wychowawczynią będzie pani Lucyna Odważna. W sumie, w tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim będzie uczyło się 91 uczniów. Na zakończenie apelu pani Burmistrz poinformowała zebranych o tym, że w parku rozpocznie się budowa boiska sportowego. Po Odśpiewaniu hymnu szkolnego uczniowie z wychowawcami rozeszli się do klas.

   

 

Fotorelacja Wielichowo:

 

Fotorelacja Gradowice: