Przeskocz do treści

Prace na terenie parku w Wilkowie Polskim

Informujemy, iż w związku otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku w Wilkowie Polskim”, z dniem 15 października 2018 roku rozpoczęły się prace na terenie parku.

Zakres prac obejmuje w szczególności: wykonanie  10 wiązań elastycznych typu COBRA, wycinkę 10 drzew, cięcia pielęgnacyjne oraz nasadzenie 22 szt.  nowych drzew z gatunku lipa drobnolistna. Na cały zakres prac Gmina uzyskała pozytywną opinię  Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planowany koszt zadania wynosi 61 063,00 zł, natomiast wysokość otrzymanej dotacji to kwota 42 744,10 zł.

W związku z prowadzonymi pracami przepraszamy za powstałe utrudnienia.