Przeskocz do treści

Informacja Burmistrza Wielichowa

Burmistrz Wielichowa informuje, iż na Sesji Rady Miejskiej Wielichowa, która odbędzie się  w dniu 12 czerwca 2019 roku o godz. 15:00 w Centrum Kultury w Wielichowie odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Wielichowo za rok 2018.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wielichowie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Raport o stanie Gminy Wielichowo za rok 2018