Przeskocz do treści

Informacja

Z uwagi na trudną sytuację hydrologiczną na terenie Gminy Wielichowo (niski poziom wód, brak opadów), Burmistrz Wielichowa zwraca się z prośbą do rolników o nieotwieranie jazów na Kanale Południowym Obry położonych w miejscowościach Śniaty i Wilkowo Polskie. Regulowanie  jazów przez osoby nieupoważnione grozi karą grzywny.