Przeskocz do treści

Informacja dot. oświadczeń o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Mimo, iż termin składania oświadczeń o posiadanych zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków minął z końcem czerwca, informujemy że nie zwalnia to właścicieli nieruchomości od przedłożenia oświadczeń w Urzędzie Miejskim w Wielichowie, pok. nr 3.

Przypominamy również, że niezbędne jest posiadanie obowiązującej umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych   więcej