Przeskocz do treści

Informacja nt. opłacalności budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Przedstawiamy informację nt. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
Ścieki na terenach wiejskich gdzie nie ma możliwości odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji ściekowej odprowadzane są do bezodpływowego zbiornika na ścieki (szamba) skąd są wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków, lub oczyszczać na terenie własnej nieruchomości za pomocą przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków.

Poniższa grafika przestawia kalkulację zwrotu inwestycji w przydomową oczyszczalnię ścieków w porównaniu z odprowadzaniem ścieków do zbiornika bezodpływowego.