Przeskocz do treści

Informacje dla rolników


Informacja z dnia 13.05.2019 r.
W związku z licznymi pytaniami ze strony hodowców bydła odnośnie trybu postępowania z bydłem pourazowym, wymagającym poddania ubojowi. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim przesyła plik do umieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Państwa gminie.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII


Informacja z dnia 14.05.2019 r.
Z uwagi na liczne pytania rolników dotyczące szacowania szkód łowieckich Burmistrz Wielichowa uprzejmie informuje ,iż szkody łowieckie wyrządzone przez dziki, jelenie, daniele i sarny przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia. Szkody należy zgłaszać do niżej wymienionych kół łowieckich:
ZGŁOSZENIE SZKODY ŁOWIECKIEJ


Informacja z dnia 15.05.2019 r.
Burmistrz Wielichowa zaprasza zainteresowanych rolników do wzięcia udziału w XIX edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2019. Zainteresowani rolnicy mogą się zgłaszać do 30 maja 2019 roku w siedzibie tutejszego urzędu.
Bliższych informacji można uzyskać na pokoju nr. 2 tutejszego urzędu lub telefonicznie pod nr. 61 44 33 925.

Ankieta konkursowa Wielkopolski Rolnik Roku


Informacja z dnia 17.05.2019 r.
Informujemy że od 20 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. Wielkopolskie Biura Powiatowe ARiMR pracują dłużej od godz. 7:30 do godz. 18:00.