Przeskocz do treści

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wielichowo

Gmina Wielichowo mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.:
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wielichowo, dotyczącą osób fizycznych i prawnych.

W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: "Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wielichowo, dotycząca osób fizycznych i prawnych”, wykonane zostaną:

  • pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności
  • warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego
  • mieszkańcy Gminy Wielichowo poinformowani zostaną o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych m.in. poprzez: informację na stronie internetowej urzędu
    informację na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wielichowie
    sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwach gminy Wielichowo

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

Informujemy, że w najbliższych tygodniach prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AM Trans Progres sp. z o.o., ze Złotnik. W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 061/656 97 37.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.

 

Burmistrz Wielichowa

/-/Honorata Kozłowska