Przeskocz do treści

Inwestycje na terenie Gminy Wielichowo

„Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w miejscowości Piotrowo Wielkie na dz. nr 56 i 71 – kolejny odcinek drogi”
W dniu 31 sierpnia  br. odbył się odbiór robót.


Producentem płyt betonowych i Wykonawcą robót był Zakład Usługowo – Produkcyjny Sp. z o. o., ul. Przysiółki 6, 64-360 Zbąszyń. Całkowita wartość robót to 119 828,43 zł brutto. Z funduszu sołeckiego wsi Piotrowo Wielkie przeznaczono kwotę: 14 000,00 zł brutto. Pozostała część finansowana była z budżetu gminy Wielichowo:  105 828,43 zł brutto. W ramach realizacji robót ułożono na nawierzchni drogi płyty betonowe w układzie dwurzędowym, powierzchnię między płytami i pobocze utwardzono mieszanką kruszywa łamanego o granulacji 0-31mm. Nawierzchnię drogi nad przepustem utwardzono kostką brukową na podbudowie tłuczniowej. Wykonanie tego typu drogi doskonale sprawdza się na drogach dojazdowych do zabudowań siedliskowych. W 2016 roku przeprowadzono remont pierwszego odcinka na odcinku 0,146 km, w 2017 roku ułożone zostały płyty na odcinku 0,430 km, w tym roku ułożone zostały płyty na odcinku 0,385 km. Łącznie otrzymaliśmy odcinek drogi z płyt betonowych o długości 0,961 km.

       

 

„Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin”

W dniu 3 września 2018 roku zakończyły się roboty budowlane na ul. Polnej w Zieminie.

Wykonawcą zadania była firma INFRAKOM KOŚCIAN sp. z o.o. sp. k., ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, która zrealizowała zadanie za kwotę 368 869,02 zł brutto. Wybrana w przetargu oferta była jedną z dwóch, które wpłynęły w postępowaniu. Zakres zadania obejmował odcinek 0,259 km, od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Henryka Sienkiewicza. W ramach realizacji projektu wykonano nawierzchnię jezdni z masy betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego o grubości 30 cm. W związku z realizacją zadania ruch na ul. Polnej będzie utrudniony.

 

 

„Przebudowa parkingu na ul. Grodzkiej w m. Wielichowo (naprzeciwko cmentarza)”

W Wielichowie na ul. Grodzkiej przy Cmentarzu  trwają roboty przy przebudowie parkingu. Prace obejmują przebudowę parkingu wraz z jezdnią manewrową. Wcześniej parking utwardzony był tłuczniem kamiennym.. Nowa nawierzchnia parkingu, jezdni manewrowych i chodnika wykonana będzie z kostki betonowej. Parking zostanie przystosowany na 21 miejsc postojowych + dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Wielichowa, która zrealizuje zadanie za kwotę 158 772,09 zł brutto. Termin zakończenia realizacji zadania określono na 30 października 2018 r. Za powstałe uciążliwości i utrudnienia związane z realizacją zadania serdecznie przepraszamy.

     

 

„Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice - Czacz w miejscowości Wilkowo Polskie”

Inwestorem jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51
Wykonawcą robót jest firma Całus sp. z o. o. sp. k., Boruja Nowa 47B, 64-300 Nowy Tomyśl, która realizuje zadanie za kwotę 2 564 147,79 zł brutto. Wybrana w przetargu oferta była jedną z dwóch, które wpłynęły w postępowaniu.
Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz w miejscowości Wilkowo Polskie w km 15+100 ÷ 16+460.
Celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni jezdni, wymiana zniszczonych elementów ulic, remont istniejących chodników, zjazdów. Dodatkowo w związku z remontem nawierzchni, uregulowane zostanie istniejące odwodnienie nawierzchni.
Nadrzędnym celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni. Uwzględniając potrzeby komunikacyjne województwa wielkopolskiego oraz konieczność zapewnienia „należytego” połączenia regionalnego, remont nawierzchni na przedmiotowym odcinku podniesie komfort poruszania się po istniejącej drodze.

Termin realizacji zadania: 15 października 2018 r.