Przeskocz do treści

Inwestycje na terenie Gminy Wielichowo

Inwestycje na terenie Gminy Wielichowo

„Przebudowa drogi – ul. Leśnej i odcinka ul. Szkolnej w m. Śniaty”

W miejscowości Śniaty trwają roboty drogowe obejmujące I etap zadania Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 544525P – odcinek ul. Szkolnej (od ul. Ratajczaka do skrzyżowania z ul. Leśną) i dalej ul. Leśna do końca zabudowań. Prace obejmują odcinki: ul. Szkolna – ok. 200 mb oraz ul. Leśna - 807 mb. W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 m z kostki betonowej, wykonanie przepustów pod drogami i istniejącymi zjazdami, profilowanie i częściowe skanalizowanie istniejących rowów przydrożnych.

 

 

„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica”

Zakres robót obejmuje odcinek o długości 0,530 km, (lewa strona od ul. Szkolnej w stronę Wielichowa) w pasie chodnika oraz istniejących wjazdów z kostki brukowej betonowej.

Wymienione zostaną również włazy studni kanalizacji deszczowej.

 

„Remont sali wiejskiej w Łubnicy”

Prace remontowe na Sali Wiejskiej w Łubnicy obejmują:
- naprawę opierzeń na dachu,
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej w kotłowni,
- wymianę grzejników c.o.,
- remont drewnianej podłogi na sali oraz schodów - wejście na scenę,
- szpachlowanie i malowanie ścian,
- malowanie elewacji.

 

„Budowa oświetlenia drogowego w m. Piotrowo Wielkie dz. nr 42”

Montaż pięciu latarni oświetlenia ulicznego w technologii LED.