Przeskocz do treści

Inwestycje realizowane na terenie Gminy Wielichowo

„Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolna i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – w zakresie obejmującym II etap (odcinek drogi ul. Szkolnej i ul. Wierzbowej”

W ramach realizacji projektu wybudowana zostanie nowa nawierzchnia jezdni drogi z kostki brukowej na podbudowie wraz z odwodnieniem na długości 0,400 km. Rów po lewej stronie drogi od ul. Leśnej zostanie skanalizowany i zdrenowany. Na realizację zadania Gmina Wielichowo uzyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Termin realizacji zadania: 18 czerwca 2021 r.

„Remont nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 w m. Wielichowo od km 4+795 do km 5+161”

Na odcinku ul. Rakoniewickiej w Wielichowie i ul. Dębskiej w Wielichowie-Wsi trwa remont drogi wojewódzkiej nr 312. Długość remontowanego odcinka drogi wynosi 0,366 km. Inwestorem zadania jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

 Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi na podbudowie z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm i mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE o gr.20 cm. Pobocza umocnione zostaną kruszywem kamiennym.

Termin realizacji zadania: 30 czerwca 2021 r.

 

W związku z realizacją zadań ruch na przedmiotowych odcinkach dróg jest utrudniony. Jednocześnie w celu zachowania bezpieczeństwa prosimy o dostosowanie się do nowej organizacji ruchu.

Za powstałe uciążliwości i utrudnienia przepraszamy.