Przeskocz do treści

IX Sesja Nadzwyczajna VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że IX Sesja Nadzwyczajna VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 10 września  2019 r. o godz. 08:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie.
Na powyższą Sesję zapraszam Mieszkańców Miasta i Gminy Wielichowo.

Prządek obrad IX Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa :

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2024.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.