Przeskocz do treści

Jubileusz 90-tych urodzin

Tradycją w gminie Wielichowo się stało, że tak wspaniałe jubileusze urodzin nie mogą się odbyć bez specjalnych życzeń od władz Gminy. Stąd delegacja Urzędu Miejskiego w Wielichowie, w osobie Zastępcy Burmistrza Ewy Kasperskiej oraz Zastępcy Kierownika USC Bernadety Lepy, odwiedziła kolejną Jubilatkę.

Tym razem, w przeddzień urodzin, zawitano do Pani Stanisławy Wawrzynowskiej, mieszkanki Śniat, aby złożyć Dostojnej Jubilatce najserdeczniejsze gratulacje z okazji wspaniałego jubileuszu 90. urodzin. Życząc wszelkiej pomyślności oraz kolejnych lat życia w zdrowiu, a także samych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych, Zastępca Burmistrza przekazała na ręce Czcigodnej Jubilatki List gratulacyjny oraz bukiet kwiatów i słodki upominek.

Pani Stanisława całe swoje życie pracowała w gospodarstwie rolnym, jest matką trojga dzieci, doczekała się dwanaściorga wnuków oraz czternaściorga prawnuków. Mając tak godny wiek, Jubilatka jest bardzo żywotna, cieszy się dobrym samopoczuciem i pogodnym podejściem do życia.

Pani Stanisławo, raz jeszcze gratulujemy tego pięknego Jubileuszu, jednocześnie życzymy dużo zdrowia, by każdy kolejny dzień był radosny, pełen życzliwości i miłości osób najbliższych.