Przeskocz do treści

Jubileuszowe X Biegi Przełajowe im. Franciszka Ratajczaka

W sobotę 16 września 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich odbyły się Jubileuszowe X Biegi Przełajowe im. Franciszka Ratajczaka, pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Zawody były bardzo ważnym punktem obchodów Roku Franciszka Ratajczaka, ogłoszonym przez Radę Miejską Wielichowa. W tym roku zorganizowany został też Bieg Absolwenta, a pan Krystian Błażejczak, aktywista OSP Wilkowo Polskie i członek Rady Rodziców wilkowskiej szkoły, przygotował Bieg Strażaka. Przyczyniło się to do zwiększenia atrakcyjności imprezy. Pojawiły się szkoły z Gradowic, Łubnicy, Wielichowa, Granowa i Starego Bojanowa. Swoją reprezentację wystawiła też wilkowska szkoła. Zawody miały wymiar sportowy, patriotyczny i towarzyski, ponieważ spotkało się wielu absolwentów wilkowskiej szkoły. Na początku pełniąca obowiązki dyrektora szkoły pani Hanna Czapla przywitała zebranych, w tym gości - panią Honoratę Kozłowską - Burmistrza Wielichowa, księdza proboszcza Marka Smólskiego i innych. Następnie podziękowała wieloletnim sponsorom. Pani L. Odważna odczytała list od córki majora W. Walkowiaka, p. Teresy Glińskiej z Warszawy, która gratulowała i dziękowała organizatorom pięknej, patriotycznej inicjatywy i życzyła młodzieży wspaniałych przeżyć. Kolejnym, bardzo ważnym, punktem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicy upamiętniającej majora Walkowiaka, powstańca wielkopolskiego i oficera wojska polskiego, zamordowanego w Katyniu. Uczniowie klasy piątej zaprezentowali wiersze poświęcone Franciszkowi Ratajczakowi. Wiersze te napisały dzieci z gminy Wielichowo na konkurs poświęcony patronowi biegów. Słowo do uczestników biegów wygłosiła też p. burmistrz Honorata Kozłowska.

Następnie rozpoczęły się zawody. Najpierw biegały dzieci z klas I – III z Wilkowa Polskiego. Później biegały zawodniczki i zawodnicy z klas IV – VII. Po zawodach uczniowskich do rywalizacji przystąpili absolwenci i strażacy.

Wyniki rywalizacji:

Dziewczyny klasa I:

 1. Nadia Adamczak
 2. Sandra Gajska
 3. Agnieszka Grochowa

Chłopcy klasa I:

 1. Igor Izydorczyk
 2. Piotr Kuleczka
 3. Mikołaj Paluch

Dziewczyny klasa III:

 1. Hania Błażejczak
 2. Zuzanna Jakubowska
 3. Dagmara Misiak

Chłopcy klasa III:

 1. Piotr Wieczorek
 2. Wiktor Łuczak
 3. Marceli Cugier

Dziewczyny klasa IV:

 1. Wiktoria Szczepaniak- Granowo
 2. Nikola Misiak – Wilkowo Polskie
 3. Asia Zarabska – Wilkowo Polskie

Chłopcy klasa IV:

 1. Przemysław Staśkowiak – Granowo
 2. Michał Marciniak – Bojanowo
 3. Igor Gruszkiewicz – Łubnica

Dziewczyny klasa V:

 1. Inga Rus – Granowo
 2. Ewa Michalak – Łubnica
 3. Ula Błażejczak – Wilkowo Polskie

Chłopcy klasa V:

 1. Krystian Krupka – Wielichowo
 2. Mateusz Walachowski – Łubnica
 3. Kacper Ścigała – Granowo

Dziewczyny klasa VI:

 1. Maja Szefler
 2. Paulina Marciniak – Bojanowo
 3. Aleksandra Nijaka – Gradowice

Chłopcy klasa VI:

 1. Filip Tryjanowski – Wilkowo Polskie
 2. Paweł Nowicki – Łubnica
 3. Oskar Dominiak – Łubnica

Drużynowo:

 1. Granowo
 2. Łubnica
 3. Wilkowo Polskie

Bieg absolwenta:

 1. Marcin Nowak
 2. Jakub Tryjanowski
 3. Aleksander Domagalski

Bieg strażaka:

 1. Sebastian Król
 2. Mateusz Fett
 3. Mariusz Wieczorek

Po zawodach wszyscy uczestnicy imprezy zostali poczęstowani kiełbasą z grilla, bigosem, słodyczami i napojami. Wielkie podziękowania dla pracowników szkoły i pani Jakubowskiej za bigos.

Ostatnim punktem zawodów była dekoracja zwycięzców. Uhonorowano ich medalami, dyplomami, pucharami i nagrodami rzeczowymi, które zakupione zostały dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Wielichowo oraz Centrum Kultury w Wielichowie oraz środkom pozyskanym od prywatnych sponsorów – p. A. T. Matuszewskich ze Śniat, p. A.R. Cugrów, p. I.P. Izydorczyków , p. L.A. Suszków, wpisowego od Strażaków z OSP z Wilkowa Polskiego i oczywiście od wspaniałej Rady Rodziców ze Szkoły w Wilkowie Polskim.

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali zawody, szczególnie druhom z OSP Wilkowo Polskie, Radzie Rodziców i nauczycielom szkoły.