Przeskocz do treści

Klęska suszy – zgłaszanie strat

Burmistrz Wielichowa informuje, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W okresie od kwietnia 2018 r. do czerwca 2018 r. stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie gminy Wielichowo wśród upraw rolnych.

W związku z powyższym powołany Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego Zespół Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których w wyniku suszy wystąpiły straty w gospodarstwie rolnym w uprawach wskazanych powyżej oraz w trwałych użytkach zielonych, przyjmować będzie pisemne wnioski rolników o oszacowanie wysokości strat w średniej rocznej produkcji gospodarstwa.

WAŻNE – szacowaniu podlegają jedynie ww. uprawy, z których nie zebrano jeszcze plonów.
W przypadku gdy w gospodarstwie rolnym oprócz produkcji roślinnej prowadzona jest towarowa produkcja zwierzęca za podstawę określenia zakresu i wysokości szkód w produkcji rolnej przyjmuje się całość produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym tj. zarówno w produkcji roślinnej jak i w zwierzęcej.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Wielichowie, pokój nr 2 do dnia 13 lipca 2018 r.

Uwaga - we wniosku obowiązkowo należy wypełnić wszystkie pola dotyczące wnioskodawcy.
Wykazać należy wszystkie uprawy występujące w gospodarstwie na terenie gminy Wielichowo w 2018 r. zgodnie z wnioskiem obszarowym (obowiązkowo należy podać uprawy, w których wystąpiły straty w plonie i również wszystkie uprawy, w których strat nie było, a występowały w gospodarstwie w 2018 r.).

WAŻNE:
Wnioski o oszacowanie strat złożone po terminie 13.07.2018 r., oraz dotyczące upraw rolnych, których plony zostały już zebrane z pól, ze względów proceduralnych nie będą mogły być rozpatrzone przez zespół Gminnej Komisji.

Burmistrz Wielichowa
/-/Honorata Kozłowska

Wniosek o szacowanie strat