Przeskocz do treści

Komunikat w sprawie nielegalnych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami

W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów przez nieuczciwe podmioty w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych. W związku z tym ostrzegamy właścicieli gruntów oraz magazynów pod wynajem przed działalnością oszustów. Firmy wynajmują magazyny i inne nieruchomości pod pozorem legalnej działalności i gromadzą tam odpady bez wiedzy właściciela, a po wypełnieniu obiektu zaprzestają działalności i znikają.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach obowiązek usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania spoczywa na ich posiadaczu. W przypadku nieustalenia właśiciela porzuconych odpadów, domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.
Decyzję nakazującą usunięcie odpadów wydaje się w stosunku do wszystkich posiadaczy odpadów. W przypadku, gdy nie uda się odnaleźć podmiotu wynajmującego, obowiązek usunięcia odpadów spoczywa więc na właścicielu nieruchomości, który musi ponieść całkowity koszt ich utylizacji.

Oszuści działają zazwyczaj według prostego schematu. Umowę z właścicielem podpisuje doraźnie powołana firma, nieoficjalnie współpracująca z nieuczciwym podmiotem. Wynajmowany teren w krótkim czasie zostaje zapełniony odpadami, a następnie firma znika z rynku, pozostawiając problem właścicielowi.

W związku z tym właścicielom gruntów i nieruchomości zaleca się daleko idącą ostrożność, dokładną weryfikację podmiotów, z którymi zawierają umowy oraz regularne kontrole wynajmowanych pomieszczeń i gruntów.